E-læring

f.o.m.
11.000 kr
Gratis oppstartsmøte
Miljøfyrtårn priser
Stefan Urke natur
For mange som skal Miljøfyrtårn-sertifiseres er det vanskelig å følge en fast tidsplan. 

Derfor har jeg utviklet dette e-læringskurset kombinert med individuell veiledning i tråd med kundenes ønsker.
Stefan Urke
Bli Miljøfyrtårn

E-læring

Lær i eget tempo og når som helst. E-læringskurset dekker alle områder du trenger for å sertifiseres. Jeg er ved din side med tilbakemeldinger og svar på spørsmål hele veien fra oppstartsmøtet og fram til du holder sertifikatet i hendene.

Kurset består av oppstartsmøtet og seks e-læringsmoduler med oppgaver og personlig tilbakemelding.

Hvem passer e-læringskurset for?

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med oppgavene og er i stand til å organisere seg selvstendig. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hva inkluderer prisen?

Prisen inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, seks e-læringsmoduler og rådgivning per e-post eller nettmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. Prisen gjelder for virksomheter med en lokasjon. Hvis det er flere lokasjoner ta kontakt med kursholderen. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
Kurset legger opp til at virksometen blir klar til sertifisering innen omtrent 3 måneder så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Det er mulig å ta seg mer tid, men sertifiseringsprosessen må avsluttes innen 12 måneder.
Virksomheter med kompleks drift og betydlig miljøpåpvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hvorfor er oppstartsmøtet gratis?

Meld deg på e-læringskurset så snart det passer for deg. Etter individuelle oppstartsmøtet kan du bestemme deg om du skal fortsette, delta i et digitalt gruppekurs, heller skal ha individuelt tilpasset veiledning eller bare kansellere kurset. Ikke før du har endelig bestemt deg å fortsette vil du få faktura, tilgang til e-læringskurset og Miljøfyrtårnportalen.

Stol på andre kunder

Dette e-læringskurset var det mest besøkte kurset i 2023. 
Les her hva andre kunder sier.
Visma Logo
"E-læringskurset fungerte svært godt, og Stefan var alltid rask med å svare. Vi fikk våre sertifikater en måned tidligere enn vi først hadde antatt, noe vi er meget fornøyde med, og vil absolutt anbefale e-læringskurset og Stefan som konsulent!"
Fredrik Bergseteren og Marit Johanne Ørstad
Miljøfyrtårnansvarlige
VISMA Financial Solutions AS
Janicke Tenold Refsdal
"Digitalt kurs i eget tempo var helt supert. Hans Stefan svarte alltid raskt på spørsmål og gav god veiledning underveis. Anbefales 👏"
Janicke Tenold Refsdal
Account manager og miljøansvarlig
Eik Solutions AS og Barn-Nett AS og Grønskjeret barnehage
Aasmund Rognøy-Kaldestad
"Jeg har hatt stort utbytta av e-læringen, så det takker jeg deg for. Syns også dine tilbakemeldinger har vært veldig klare og lette å forholde seg til."
Aasmund Rognøy-Kaldestad
Produsent
Opera Østfold AS
Mona Da Cruz
"I fjor ble vi i Ragna Ringdals Dagsenter sertifisert Miljøfyrtårn! Det har gitt oss mye større fokus på miljøtiltak i hverdagen 😊"
Mona Da Cruz
Assisterende daglig leder
Stiftelsen Ragna Ringdals Dagsenter
Even Simenstad
"Takk for det, vi er fornøyde med å ha blitt Mijøfyrtårn-sertifisert 😊

Miljø er viktig, og sertifiseringsprosessen har vært lærerik og danner fundamentet for veien videre. Modulene i kurset er enkle å forholde seg til, samtidig som konsulent har veiledet godt gjennom hele prosessen. Vi er godt fornøyde."
Even Simenstad
Seniorrådgiver
Strategisk Ruteplan AS
Volt Energi Logo
"For oss som ønsket en miljøsertifisering, er E-læringskurset en god veiledning og til god hjelp for å nå målet. Veileder Stefan Urke viser stort engasjement og er en god støtte på veien."
Kjersti og Unni
Volt Energi AS
E-læring iPhone 1E-læring iPhone 2
Når som helst
I ditt eget tempo
6 profesjonelle e-læringmoduler
Tilbakemelding og veiledning – du er ikke alene

Program og fremdrift

Oppstartsmøte 1 til 1

Oppstartsmøte 1 til 1

Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
Om virksomheten din
Bransjekriteriesett
Ressurser som kreves: personer, tid
Dine spørsmål
Deltakelse ja/nei
Ca. 30 min

Dette får du umiddelbart

Ordrebekreftelse og faktura
Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
Tilgang til e-læringsportalen

Dine oppgaver før kursstart

Betal faktura
Utnevn en Miljøfyrtårn-ansvarlig

E-læringsmodul 01

Innhold

Veiledning i e-læringsportalen
Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
Innledende spørsmål
Kriteriesett
Ca. 1 time samtidig med oppgaven

Dine oppgaver

Logge inn i Miljøfyrtårn-portalen
Fylle ut detaljer
Gi tilgang til flere
Starte sertifiseringen
Svare på innledende spørsmål
Bekrefte kriteriesett
Ca. 1 time samtidig med e-læring

Tilbakemelding

Kommentarer per e-post

E-læringsmodul 02

Innhold

Få tildelt en sertifisør fra sertifiseringsselskapet Certnor
Miljøkartlegging: prinsipper, maler, verktøy etc.
Forankringskriterier
Styring – prinsipper
Styringskriterier (til #2156)
Vesentlighetsanalysen og verktøyet
Ca. 30 min

Dine oppgaver

Ta kontakt med Certnor og søk om en sertifisør
Starte miljøkartleggingen
Fylle ut vesentlighetsanalysen (verktøy)
I ditt eget tempo, ca. 2 til 3 timer

Tilbakemelding

Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 03

Innhold

Styringskriterier #2161 og #2162
Innrapportering og verktøyet
Resultater og statistikk og verktøyet
Klimaregnskap og verktøyet
Ca. 30 min

Dine oppgaver

Innrapportering fra året før (verktøy)
I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass.

Tilbakemelding

Kommentarer per e-post

E-læringsmodul 04

Innhold

Offentliggjøringskriterier
Temaområder og kriterier
Bransjekriterier
Ca. 30 min

Dine oppgaver

Ferdigstill Miljøkartleggingen og innrapporteringen
I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass.

Tilbakemelding

Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 05

Innhold

Policy og mål
Målverktøyet
Tiltak og verktøyet
Ca. 30 min

Dine oppgaver

Sette mål (verktøyet)
Planlegge tiltak (verktøyet)
I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass.

Tilbakemelding

Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen

E-læringsmodul 06

Innhold

Egne indikatorer
Sertifiseringen
Sertifiseringsmøtet
Årlig gjennomgang
Resertifiseringen
Ca. 30 min

Dine oppgaver

Rydde opp og optimere miljøkartleggingen
Ferdigstille rapportering
Avtale sertifiseringsdato
I ditt eget tempo, avhenger av hva som er allerede på plass.

Individuelle råd til sertifiseringen

Kommentarer per e-post og i Miljøfyrtårn-portalen
Individuell klargjøring for sertifisering ved behov og etter avtale

Sertifiseringen

Etter avtale med sertifisøren

Meld deg på i dag

Profesjonell digital opplæring
crossmenu