Digitalt

Gruppekurs

11.000 kr
Gratis oppstartsmøte
Digitalt gruppekurs
Viktig
Mer enn 10 års erfaring innen digital opplæring betyr at du kan forvente effektive, interaktive og morsomme webinarer.
Ingen «death by PowerPoint».
Bli Miljøfyrtårn

Digitalt gruppekurs

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn-sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på nettbasert gruppekurs. Jeg vil guide dere gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kurset består av et individuelt oppstartsmøte og fire fellesmøter (webinarer) på MS Teams. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av ca. to til tre måneder.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hva inkluderer prisen?

8.000 kr eks.mva.
Prisen på 11.000 kr. inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, fire webinarer og rådgivning per e-post eller nettmøte i 3 måneder etter individuelt oppstartsmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. Prisen gjelder for virksomheter med en lokasjon. Hvis det er flere lokasjoner ta kontakt med kursholderen. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
Kurset legger opp til at virksometen blir klar til sertifisering innen omtrent 3 måneder, så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp kan egen prisavtale inngås. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hvorfor er oppstartsmøtet gratis?

Meld deg på et kurs som passer til deg best tidsmessig. Etter det individuelle oppstartsmøtet kan du bestemme deg for om du skal fortsette, ha individuelt tilpasset veiledning, delta på et senere kurs eller bare kansellere kurset. Først når du har bestemt deg for å fortsette vil du få faktura, lenker til webinardeltakelse og tilgang til Miljøfyrtårnportalen.

Velg ditt kurs

Kurs

Webinar 01

Webinar 02

Webinar 03

Webinar 04

Individuelt gruppekurs
Etter avtale
Etter avtale
Etter avtale
Etter avtale

«Verdsetter du en tydelig struktur samt erfaringsutveksling? Velg det digitale gruppekurset.»

Stefan Urke
Velprøvd fremgangsmåte
Guidet kurs med faste tider
Anledning til å utveksle erfaringer
Veiledning og tilbakemeding

Program og fremdrift

Oppstartsmøte 1 til 1

Innhold

Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
Om virksomheten din
Bransjekriteriesett
Ressurser som kreves: personer, tid
Dine spørsmål
Deltakelse ja/nei
Ca. 30 min

Dette får du umiddelbart

Ordrebekreftelse og faktura
Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
Tilgangskode (MS Teams) for å delta på webinarene

Dine oppgaver til webinar 01

Basedata i Miljøfyrtårnportalen
Miljøansvarlig, miljøgruppe, ledelse
Planlegg ressurser

Webinar 01

Innhold

Introduksjon
Oversikt Miljøfyrtårn
Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
Miljøkartlegging
Forankringskriterier
Styringskriterier og verktøy
Vesentlighetsanalyse
Policy og mål
Ca. 2 timer

Dine oppgaver til webinar 02

Detaljer for din virksomhet i Miljøfyrtårn-portalen
Adminstrer tilgang
Start med Miljøkartlegging
Vesentlighetsanalyse
Policy og mål
1 uke

Individuelle råd til webinar 02

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 02

Innhold

Oppgaver/repetisjon
Finn sertifisør
Styringskriterier og verktøy
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
Offentliggjøringskriterier
Temavise kriterier - arbeidsmiljø
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min + 30 min (bransje)

Dine oppgaver til webinar 03

Fortsett med Miljøkartlegging
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
1 uke

Individuelle råd til webinar 03

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 03

Innhold

Oppgaver/repetisjon
Temavise kriterier – avfall og ombruk, innkjøp, transport, energi, natur og arealbruk, eierskap
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min + 30 min (bransje)

Dine oppgaver til webinar 04

Fortsett med Miljøkartlegging
Ferdigstill miljøkartlegging
Oppdater styringsverktøy
1 uke

Individuelle råd til webinar 04

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 04

Innhold

Oppgaver/repetisjon
Sertifiseringen
Sammendrag
Ca. 90 min

Dine oppgaver til sertifiseringen

Ferdigstille Miljøkartlegging
Ferdigstille rapportering

Individuelle råd til sertifiseringen

Tilbakemelding
Individuell klargjøring for sertifisering ved behov og etter avtale

Sertifiseringen

Etter avtale med sertifisøren

Meld deg på i dag

Profesjonell digital opplæring
crossmenu