Digitalt Gruppekurs

Bli Miljøfyrtårn

9.500 kr
eks. mva.
Hvordan bli bærekraftig i praksis?

Grønn omstilling med Miljøfyrtårn

Play

Det lønner seg å være Miljøfyrtårn

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Les mer ...

Bli 
bærekraftig

76
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.

Oppnå 
konkurransefortrinn

60
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.

Styrk
merkevaren

68
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.

Kutt
kostnader

54
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).

Sett mål og
skap resultater

64
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.

Bygg omdømme
og lederskap

55
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.

Senk 
sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Få 
kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.
Inkluderer alle steg for å kunne sertifiseres

Veien til å bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges ledende sertifikat for virksomheter som går foran i den grønne omstillingen og vil dokumentere sitt ansvar for natur, miljø og bærekraft. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
Veien til å bli Miljøfyrtårn

Oppstart med gruppekurs eller enkeltrådgiving

Jeg som din miljøfyrtårnkonsulent guider deg gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift.

Oppfylle kriterier og iverksette tiltak

Dokumentasjon på oppfylte kriterier registreres i et digitalt skjema i Miljøfyrtårnportalen.
Veien til å bli MiljøfyrtårnVeien til å bli Miljøfyrtårn

Godkjenning

Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme å godkjenne virksomheten som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes.

Kontinuerlig Forbedring

Virksomheten arbeider med å forbedre prestasjonene. Dette dokumenteres i den årlige rapporten.
Veien til å bli Miljøfyrtårn
Digitalt kurs og veiledning i alle fylker

Gruppekurs eller 
tilpasset veiledning?

Som regel går det helt fint med gruppekurs i enkeltvirksomheter. Kurset er nettbasert slik at deltakelsen er helt enkel og tidseffektiv. Særlig i større bedrifter og ved store miljøpåvirkninger kan en tilpasset veiledning blir løsningen.

A. Kurs «Bli Miljøfyrtårn»

perfekt for små og mellomstore virksomheter
Åpent gruppekurs
Nettbasert på MS Teams
Individuell oppstart
4 webinarer
Oppgaver mellom webinarene
Meld deg på

B. Individuelt gruppekurs 

for hele grupper som f.eks. bransjeforeninger
Fremgangsmåten som A. «Bli Miljøfyrtårn»
Datoer etter avtale
Alternative med fysiske møter etter avtale (Agder)
Ta kontakt

C. Tilpasset veiledning

for virksomheter med mer komplekse utfordringer
Tilpasset prosess som dokumenteres in en avtale
Ta kontakt
Gratis oppstartsmøte
Miljøfyrtårn sertifikat
Viktig
Mer enn 10 års erfaring innen digitalt opplæring betyr at du kan vente effektive, interaktive og morsomme webinarer.
Ingen «death by PowerPoint».
Digitalt Gruppekurs

Bli Miljøfyrtårn

Virksomheten din kan Miljøfyrtårn-sertifiseres på en effektiv måte ved å delta på nettbasert gruppekurs. Jeg vil guide dere gjennom hele sertifiseringsprosessen.

Kursen består av et individuelt oppstartsmøte og fire fellesmøter (webinarer) på MS Teams. Virksomheten klargjøres til møte med sertifisør i løpet av ca. to til tre måneder.

Hvem passer kurset for?

Kurset passer for små og mellomstore bedrifter. Det er viktig å ha en motivert prosjektleder som kan jobbe med miljøforbedringer mellom kursdagene. Flere ansatte kan delta fra samme virksomhet. Virksomheter med kompleks drift og betydelig miljøpåvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hva inkluderer prisen?

8.000 kr eks.mva.
Prisen på 9.500 kr. eks. mva. inkluderer individuelt oppstartsmøte med kursholder, fire webinarer og rådgivning per e-post eller nettmøte i 3 måneder etter individuelt oppstartsmøte. Flere ansatte kan delta fra samme virksomheten uten ekstra kostnader. I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av sertifisør.
Kurset legger opp til at virksometen blir klar til sertifisering innen omtrent 3 måneder så lenge man jobber godt med tildelte oppgaver. Dersom virksomheten har behov for mer hjelp kan egen prisavtale gjøres. Viksomheter med kompleks drift og betydlig miljøpåpvirkning anbefales tilpasset veiledning.

Hvorfor er oppstartsmøtet gratis?

Meld deg på et kurs som passer til deg best tidsmessig. Etter individuelle oppstartsmøtet kan du bestemme deg om du skal fortsette, delta i et senere kurs, heller skal ha individuelt tilpasset veiledning eller bare kansellere kurset. Ikke før du har endelig bestemt deg å fortsette vil du få faktura, lenker for webinardeltakelse og tilgang til Miljøfyrtårnportalen.

Velg din kurs

Webinar 01

Webinar 02

Webinar 03

Webinar 04

Tirsdag, 14.02.2023
8:00 - 10:00
Tirsdag, 28.02.2023
8:00 - 9:30 / 
10:00 (bransjekriterier)
Tirsdag, 14.03.2023
8:00 - 9:30 / 
10:00 (bransjekriterier)
Tirsdag, 28.03.2023
8:00 - 10:00
Fredag, 28.04.2023
9:00 - 11:00
Fredag, 12.05.2023
9:00 - 10:30 / 
11:00 (bransjekriterier)
Fredag, 02.06.2023
9:00 - 10:30 / 
11:00 (bransjekriterier)
Fredag, 16.06.2023
9:00 - 11:00

Program og fremdrift

Oppstart
Webinar 01
Webinar 02
Webinar 03
Webinar 04

Oppstartsmøte 1 til 1

Om Miljøfyrtårnet og sertifiseringen
Om virksomheten din
Bransjekriteriesett
Ressurser som kreves: personer, tid
Dine spørsmål
Deltakelse ja/nei
Ca. 30 min

Dette får du rett etterpå

Ordrebekreftelse og faktura
Tilgang til Miljøfyrtårnportalen
Tilgangskode (MS Teams) for å delta i webinarere

Dine oppgaver til webinar 01

Basedata i Miljøfyrtårnportalen
Miljøansvarlig, miljøgruppe, ledelse
Planlegg ressurser

Webinar 01

Introduksjon
Oversikt Miljøfyrtårn
Første steg i Miljøfyrtårn-portalen
Miljøkartlegging
Forankringskriterier
Styringskriterier og verktøy
Vesentlighetsanalyse
Policy og mål
Ca. 2 timer

Dine oppgaver til webinar 02

Detaljer for din virksomhet i Miljøfyrtårn-portalen
Adminstrer tilgang
Start med Miljøkartlegging
Vesentlighetsanalyse
Policy og mål
1 uke

Individuelle råd til webinar 02

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 02

Oppgaver/repetisjon
Finn sertifisør
Styringskriterier og verktøy
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
Offentliggjøringskriterier
Temavise kriterier - arbeidsmiljø
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min. + 30 min. (bransje)

Dine oppgaver til webinar 03

Fortsett med Miljøkartlegging
Tiltak, innrapportering, resultat og statistikk, klimaregnskap
1 uke

Individuelle råd til webinar 03

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 03

Oppgaver/repetisjon
Teamvise kriterier – avfall og ombruk, innkjøp, transport, energi, natur og araelbruk, eierskap
Spesifikke bransjekriterier
Ca. 90 min. + 30 min. (bransje)

Dine oppgaver til webinar 04

Fortsett med Miljøkartlegging
Ferdigstill miljøkartlegging
Oppdater styringsverktøy
1 uke

Individuelle råd til webinar 04

Tilbakemelding i Miljøfyrtårn-portalen
1 uke

Webinar 04

Oppgaver/repetisjon
Sertifiseringen
Sammendrag
Ca. 90 min. 

Dine oppgaver til sertifiseringen

Ferdigstill Miljøkartlegging
Ferdigstill rapportering

Individuelle råd til sertifiseringen

Tilbakemelding
Individuelt klargjøring for sertifisering ved behov og etter avtale

Sertifiseringen

Etter avtale med sertifisøren
Miljøfyrtårn godkjent konsulent logo
din Miljøfyrtårn-konsulent

Hans Stefan Urke

Godkjent Miljøfyrtårn-konsulent
Miljøfyrtårn-kursleder
Business Sustainability Manager, Univ. of Cambridge
Mer enn 30 års internasjonal erfaring innen ledelse og ledercoaching
Mer enn 10 års erfaring innen digital opplæring

Meld deg på i dag

Profesjonell digital opplæring
Samarbeidspartnere