Miljøfyrtårn-sertifisering

Hvordan bli bærekraftig i praksis?

Grønn omstilling med Miljøfyrtårn

Play

Det lønner seg å være Miljøfyrtårn

Kunder, ansatte og myndigheter forventer i stadig større grad at bedrifter tar bærekraftsansvar.
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
  • Miljøfyrtårn eksempel
I følge Sustainable Brand Index sier 6 av 10 at bærekraft påvirker hva de kjøper, mens en måling fra Respons Analyse sier at 75 % foretrekker å kjøpe varer og tjenester fra miljøsertifiserte virksomheter.

Bli 
bærekraftig

76
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer.

Oppnå 
konkurransefortrinn

60
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad styrket konkurransekraft.

Styrk
merkevaren

68
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad omdømmeforbedring.

Kutt
kostnader

54
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad reduserte kostnader (som følge av miljøtiltak).

Sett mål og
skap resultater

64
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å bidra til grønn omstilling.

Bygg omdømme
og lederskap

55
%
av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad å ha påvirket leverandører og partnere til å redusere sin miljø- og klimabelastning.

Senk 
sykefraværet

Visste du at Miljøfyrtårn også er et effektivt verktøy for å jobbe med indre miljø? Du får konkrete råd og hjelp til å få på plass gode rutiner for HMS og arbeidsmiljø, som kan bidra til å redusere sykefraværet.

Få 
kvalitetsstempel

Alle Miljøfyrtårn-virksomheter resertifiseres hvert tredje år, gjennom en uavhengig tredjepartskontroll. En sertifisering er derfor trygt for forbrukeren. Det beviser at virksomheten jobber systematisk med miljø, og gjør alt den kan innenfor sin bransje.
Tall fra Miljøfyrtårns kundeundersøkelse 2021 blant private virksomheter.

Veien til å bli Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges ledende sertifikat for virksomheter som går foran i den grønne omstillingen og vil dokumentere sitt ansvar for natur, miljø og bærekraft. Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter til å skape konkurransefortrinn av bærekraft.
Veien til å bli Miljøfyrtårn

E-læring, digitalt gruppekurs eller enkeltrådgiving

Jeg som din miljøfyrtårnkonsulent guider deg gjennom prosessen og sikrer god kvalitet og fremdrift.

Oppfylle kriterier og iverksette tiltak

Dokumentasjon på oppfylte kriterier registreres i et digitalt skjema i Miljøfyrtårnportalen.
Veien til å bli MiljøfyrtårnVeien til å bli Miljøfyrtårn

Godkjenning

Når kriteriene er oppfylt, vil en uavhengig sertifisør komme og godkjenne virksomheten som gyldig Miljøfyrtårn, og sertifikatet utstedes.

Kontinuerlig Forbedring

Virksomheten arbeider med å forbedre prestasjonene. Dette dokumenteres i den årlige rapporten.
Veien til å bli Miljøfyrtårn

E-læring eller tilpasset veiledning?

E-læring med personlig oppfølging er perfekt for alle som ønsker en kostnadseffektivt løsning.

Særlig små og mellomstore bedrifter (SMB) setter stor pris på å styre prosessen selv og uten fast tidsplan.

For større bedrifter, konserner og kommuner er personlig rådgiving og tilpasset veiledning den riktige løsningen.

E-læring

Når som helst. I eget tempo.
E-læringskurs
Individuell oppstart
6 e-læringsmoduler
Oppgaver og personlig tilbakemelding per e-post
E-læring

Tilpasset veiledning

For virksomheter med mer komplekse utfordringer.
Tilpasset prosess som dokumenteres i en avtale
Ta kontakt
Miljøfyrtårn godkjent konsulent logoÅrets Miljøfyrtårnkonsulent 2024
din Miljøfyrtårn-konsulent

Hans Stefan Urke

Godkjent Miljøfyrtårn-konsulent 
(Årets Miljøfyrtårnkonsulent 2024)
Miljøfyrtårn-kursleder
Business Sustainability Manager, Univ. of Cambridge
Mer enn 30 års internasjonal erfaring innen ledelse og ledercoaching
Mer enn 10 års erfaring innen digital opplæring

Profesjonell digital opplæring

Samarbeidspartnere
Bølgen Bærekraftsenter logoMiljøfyrtårn logoEVA senter logoGrimstad næringsforening logo
crossmenu